Da li Google bot ispituje brzinu vašeg sajta?

Nikola Kalincevic
Nikola Kalincevic
20/05/2020   /   0

Ne. Brzina vašeg sajta ne utiče direktno na samo rangiranje i Google bot ne proverava brzinu učitavanja vašeg sajta. 

Indirektne akcije koje se odnose na vreme provedeno na sajtu, broj poseta i drugi parametri, utiču u nekoj meri na rangiranje.