Da li je marketing na društvenim mrežama bitan?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
22/08/2021   /   0

Naravno, to je jedan od najbitnijih elemenata digitalnog marketinga, a ključ efikasnog marketinga na društvenim mrežama prevazilazi puko postojanje aktivnih naloga na društvenim mrežama. Morate uvrstiti društvene elemente u svaki aspekt svojih marketinških napora kako biste stvorili što više mogućnosti “peer-to-peer” deljenja. Što je više publike inspirisano vašim sadržajem, veća je verovatnoća da će ga podeliti, što potencijalno može uticati na nove ljude.