Da li koristite CDN i koji?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
20/05/2020   /   0

CDN je jedan od načina kako možete ne samo ubrzati rad Vašeg sajta, već i imati veću sigurnost i pouzdanost. Mnogi CDN sistemi pružaju i dodatne funcionalnosti koje mogu pružiti dosta benefita Vašem sajtu.

U osnovi, CDN sistemi treba da drže kopiju sadržaja Vašeg sajta na nekoliko lokacija širom zemlje i da isti statični sadržaj, sa najbliže lokacije, plasiraju korisniku koji dođe na Vašu internet stranicu. Što je korisnik bliži serveru, sajt će brže raditi, odnosno podaci sa sajta će mu se brže plasirati.

Naša digitalna agencija koristi CloudFlare CDN za gotovo sve projekte kao standard naše usluge izrade sajtova i aplikacija.