Da li moje ime mora da bude isto na svim društvenim mrežama?

Nikola Kalincevic
Nikola Kalincevic
19/05/2020   /   0

Da, evo i zašto.

Ime vašeg brenda, Vaše lično ime ili ime firme je uvek isto, nezavisno od jezika na kojem ga izgovarate. Ukoliko biste imali različito ime svaki put kada se predstavljate, to bi dodatno komplikovalo stvari i zbunjivalo sve oko Vas.

Prepoznatljivost i pamćenje vašeg naloga takođe igra bitnu ulogu. Time što ćete imati isto ime naloga, omogućujete svima da Vas lakše pronađu i zapamte.

U slučaju da je ime koje želite zauzeto, pokušajte da dodate neki karakter koji će neće naruštiti ime koje ste prvobitno želeli.