Da li ostvarujem popust ukoliko sa Vama sarađujem na više projekata ili usluga?

Nikola Kalincevic
Nikola Kalincevic
19/05/2020   /   0

Devedeset posto naših projekata i saradnje sa klijentima je dugoročnije. Zbog načina saradnje i samih rezultata koje zajedno postižemo, klijenti uživaju u poštovanju, a mi u poverenju kojem nam oni pružaju. 

Ukoliko imate više projekata ili biste želeli da mi budemo zaduženi za različite usluge, možemo Vam ponuditi popuste na usluge, ali svakako smatramo da ste Vi na ovom sajtu jer radije tražite kvalitet i pouzdanost, a ne samo smanjenje troškova.