Da li spori sajtovi utiču na prodaju?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
20/05/2020   /   0

Da, svakako. Bilo koja situacija ili razlog koji može dovesti do toga da korisnik ima manje poverenja u Vaše poslovanje, da pomisli da sajt nije pouzan ili čak da dođe u situaciju da se iznervira, može negativno uticati na prodaju i reputaciju Vašeg sajta a time i brenda.

Sajtovi koji se učitavaju duže od 5 sekundi imaju veliku šansu da budu napušteni.