Da li su SEO meta tagovi bitni?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
28/05/2020   /   0

Neki meta tagovi jesu bitni, dok drugi nisu. Title tag (naslov stranice) i meta description (kratak opis stranice) su veoma bitni, jer pretraživaču govore koja je tema određene stranice. Pri kreiranju ovih tagova treba obratiti posebnu pažnju.

Meta robots atribut govori robotima, koje pretraživači koriste da skeniraju sadržaj vašeg sajta, šta da rade sa određenom stranicom. Treba ga podesiti na “index/follow” ukoliko želite da pretraživači indeksiraju stranicu, u slučaju da već nije takav.

Meta keywords atribut je skup ključnih reči za koje smatrate da su bitne za neku stranicu. Ovaj atribut je zastareo i ne treba obraćati previše pažnje na kvalitet njegovog sadržaja.