Da li treba da se fokusiram na dobijanje više povratnih linkova?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
21/01/2022   /   0

Kod izgradnje povratnih linkova kvalitet je mnogo bitniji nego kvantitet. Nikada ne bi trebalo da ciljate samo na izgradnju što većeg broja povratnih linkova. Takva strategija neće doneti najbolje rezultate. Kada se fokusirate samo na brojeve, kvalitet linkova će neizbežno pasti. A to je pogrešan način pristupa ovom poduhvatu.

Morate da stavite naglasak na kvalitetne povratne linkove u velikom obimu, vodeći računa da nikada ne žrtvujete kvalitet za kvantitet. Skalabilne taktike, kao što je digitalni PR, mogu vam pomoći da zaradite veliki broj povratnih linkova iz kvalitetnih i autoritativnih izvora. Ipak, važno je takođe razumeti jaz između vas i vaših konkurenata.