Kako brzina sajta utiče na Google Ads ocenu kvaliteta reklame?

Nikola Kalincevic
Nikola Kalincevic
24/05/2020   /   0

Brzina učitavanja stranice ne utiče direktno na kvalitet optimizovanosti Vaše reklame ili na SEO, ali ukoliko se sajt sporo učitava i korisnici u velikom broju i brzo napuštaju tu stranu ili sajt, Google će znati da kvalitet stranice nije zadovoljavajući i želeće da pruži korisnicima bolju alternativu.