Kako funkcioniše PPC oglašavanje?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
20/01/2022   /   0

PPC može da funkcioniše na nekoliko različitih načina, u zavisnosti od vaše oglasne mreže i tipa oglasa. Na primer, iako su slični, Google Ads i Microsoft Advertising koriste različite algoritme za svoje aukcije oglasa.

Kada se raspravlja o tome kako funkcioniše PPC oglašavanje, mnogi se pozivaju na Google-ov proces. Dakle, ako se oglašavate na Google-u, možete očekivati sledeće:

  • Korisnik vrši pretragu na pretraživaču kao što je Google
  • Google pokreće aukciju oglasa, prikupljajući sve relevantne oglase i njihove ocene kvaliteta
  • Aukcija razmatra ponudu, kvalitet i potencijalni uticaj svakog oglasa za dodeljivanje ranga oglasa
  • Google isporučuje oglase po redosledu od najvišeg do najnižeg ranga oglasa

Tokom aukcije oglasa, Google takođe izračunava vašu cenu po kliku pomoću sledeće formule:

CPC = Rang oglasa ispod vas / Vaša ocena kvaliteta + 0,01 USD

Ova formula je razlog zašto se PPC konsultanti, kao i agencije, fokusiraju na stvaranje visokog kvaliteta. Ako napravite koristan oglas, možete postići bolju ocenu kvaliteta, što može dovesti do nižih troškova i poboljšanja ranga oglasa.