Kako se grade linkovi (link building)?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
28/05/2020   /   0

Unutrašnji linkovi se grade kako bi se iskoristile vrednosti sopstvenih linkova. Ovakvi linkovi se grade tako što se vrši linkovanje između strana u okviru istog sajta. Kao primer iskoristićemo ovu stranicu. Autoritet ove stranice ojačan je linkovima sa drugih strana istog sajta, koje imaju SEO za temu.

Obratite pažnju da linkujete stranice koje su već autoritativne i dobro rangirane. Nemojte da preterate sa brojem linkova sa ovakvih stranica, jer u suportnom može doći do negativnih posledica. Nakon što odredite stranicu koju ćete da linkujete, pronađite tekst koji se najbolje poklapa sa glavnom ključnom rečju. Nakon toga možete da linkujete.

Izgradnja spoljašnjih linkova predstavlja proces traženja veza do vašeg sadržaja sa drugih sajtova. Razmislite ko bi želeo da linkuje do vašeg sajta. To su najčešće osobe iz iste oblasti ili oblasti slične vašoj, kojima će informativni sadržaj koji imate biti od koristi.

Postoje različite metode kada govorimo o izgradnji spoljašnjih linkova, ali u suštini ta putanja će izgledati ovako: pronađite strane kojima će vaš sadržaj biti od koristi, saznajte kontaktne informacije autora ili administratora gorepomenutih stranica i onda ih lepo zamolite da linkuju ka vašim vrednim resursima.