Kako se zapravo postaje Google Partner?

Nikola Kalincevic
Nikola Kalincevic
19/05/2020   /   0

Da biste postali Google Partner potrebno je ispuniti nekoliko uslova:

- Agencija mora da ispuni uslove optimizovanja kampanja i vođenja istih.

- Ukupan budžet na svim nalozima u poslednjih 90 dana mora da bude veći od 10.000 dolara.

- Potrebno je položiti online test.