Koji softver koristite za izradu dizajn prototipa?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
24/05/2020   /   0

Kako bismo na najbolji način klijentu prikazali dizajn rešenje, koristimo InVision.com koji nam daje mogućnosti izrade prototipa za sajtove i mobilne aplikacije.