Koji su najvažniji Google faktori za rangiranje?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
02/06/2020   /   0

Često pitanje koje ljudi postavljaju je kako da se bolje rangiraju na Google-u ili šta utiče na njihovo rangiranje.

Detalji faktora za rangiranje se kriju unutar Google algoritma i oni odlučuju o tome koliko je neka stranica vidljiva i koja je njena pozicija unutar rezultata pretrage. Navodno postoji preko 200 ovakvih faktora.

Usled promene načina na koji ljudi vrše pretragu, menja se i SEO strategija. Na rezultate pretrage dosta utiču uređaj, lokacija i istorija pretrage korisnika. Ono što neka osoba vidi na prvoj poziciji pretrage, neko drugi može videti na 4. poziciji, a treća osoba možda i ne zatekne traženi rezultat na prvoj strani. Dok je rangiranje dobar pokazatelj učinka, važno je uzeti u obzir i gorepomenute uticaje.