Koliko brzina sajta utiče na SEO?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
14/11/2021   /   0

Google je 2010. godine najavio da će se brzina sajta uvrstiti u njihovu rang listu. Od tada su performanse sajtova postale sve uticajnije, a optimizacija za performanse sada je veliki deo SEO napora. U svom prvom objavljivanju brzine sajta kao faktora rangiranja, Google je naglasio perspektivu korisnika i kako spor sajt negativno utiče na korisničko iskustvo. Google je takođe istakao da je manja verovatnoća da će korisnici ostati na stranicama koje se sporo učitavaju. (To bi značilo da je stoga manja verovatnoća da će korisnici ostati dovoljno dugo da dobiju odgovor na svoj upit.)


Google ne otkriva detalje o svojim algoritmima pretraživanja, pa je teško kvantifikovati koliko brzina sajta utiče na SEO. Međutim, upotrebljivost i celokupno korisničko iskustvo svakako su presudni, posebno za mobilne uređaje, a Google-ovo sopstveno istraživanje pokazalo je da je 53% mobilnih sajtova potpuno bez posetilaca ako im je potrebno više od 3 sekunde za učitavanje.