Koliko često se prati Google Ads nalog?

Creative Brackets
Creative Brackets
19/05/2020   /   0

Kao što smo spomenuli u prvom delu ove stranice, postoji nekoliko različitih kampanja koje se mogu voditi. Učestalost praćenja Google reklama takođe zavise i od trajanja kampanje, ciljeva i budžeta kampanja te samo praćenje može varirati od nekoliko puta dnevno, do jednom na svaka 2 ili 3 dana.

Imajte u vidu da se optimizacija kampanja radi u etapama i da je vreme, odnosno prikupljeni podaci, ključni detalj u daljem poboljšanju.

Ukoliko već sarađujete s nama, verovatno ste primetili da imate fasciklu u našoj kancelariji sa vašim imenom i mnoštvom izveštaja, zapažanja i komentara koji nam pomažu u procesu rada.