Koliko često se prati Google Ads nalog?

Nikola Kalincevic
Nikola Kalincevic
19/05/2020   /   0

Kao što smo spomenuli u prvom delu ove stranice, postoji nekoliko različitih kampanja koje se mogu voditi. Učestalost praćenja Google reklama takođe zavisi i od trajanja kampanje, ciljeva i budžeta kampanja, te samo praćenje može varirati od nekoliko puta dnevno, do jednom na svaka 2 ili 3 dana.

Imajte u vidu da se optimizacija kampanja radi u etapama i da su vreme i prikupljeni podaci ključni detalj u daljem poboljšanju.

Ukoliko već sarađujete sa nama, verovatno ste primetili da imate fasciklu u našoj kancelariji sa vašim imenom i mnoštvom izveštaja, zapažanja i komentara koji nam pomažu u procesu rada.