Koliko duga treba da bude stranica sadržaja?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
21/01/2022   /   0

Koliko je dugačak komad kanapa? Iskreno, ne postoji pravi odgovor na ovo pitanje, ali ono se postavlja iznova i iznova. Sadržaj treba da bude onoliko dug koliko mu je potrebno da pokrije temu dovoljno duboko da bi se rangirao.

Ali to nije previše od pomoći, zar ne?

Kada kreirate sadržaj, morate pogledati šta se već rangira. Analizirajte najmanje prvih 10 stranica da biste razumeli nameru stranice i dobili indikaciju koliko opširan vaš sadržaj treba da bude.

Ali nemojte biti opsednuti dužinom sadržaja! Trebalo bi da usmerite svoje napore na kreiranje sadržaja koji odgovara na upite na najbolji mogući način.