Koliko uložiti u Google oglašavanje ako tek počinjem?

Nikola Kalincevic
Nikola Kalincevic
19/05/2020   /   0

Ukoliko pokrećete novi biznis, pravite prvi sajt ili se upuštate u online oglašavanje, a niste sigurni koliko biste trebali novca da uložite, postoji nekoliko stvari koje morate znati.

Morate odrediti po kojim kriterijumima računate povraćaj investicije. Ovo zavisi od toga da li oglašavate usluge ili proizvode i na kojim sve platformama i kanalima želite da se reklamirate.

Ukoliko imate online prodavnicu, izračunavanje povraćaja investicije se računa na sledeći način:

ROI proizvoda = (( Prihod - Cena koštanja proizvoda ) / Cena koštanja proizvoda ) * 100%

Ukoliko reklamirate usluge, povraćaj investicije se računa na sledeći način:

ROI = (( Ukupan prihod - Ukupni troškovi ) / Troškovi oglašavanja ) * 100%

Ukoliko je potrebno da na jednostavniji način izračunate da li Vam se reklamiranje isplati, to možete uraditi računanjem troška po akviziciji.

Trošak po akviziciji se računa na sledeći način:

CPA = Troškovi kampanje / Prodaja

Trošak po akviziciji, CPA, ne bi smeo da bude veći od profita koji se ostvari tom istom akvizicijom, u suprotnom kampanja Vam se ne isplati.

Sada, kada znate kako da sagledate najosnovnije merljive vrednosti potrebno je da sagledamo proces ukoliko se oglašavate na više kanala.

Ukoliko tek počinjete Vi zapravo nemate jasno određen plan raspodele budžeta. Ukratko, što više kanala imate, Vaša ukupna investicija mora biti podeljena.

U saradnji sa Vama, na osnovu industrije, prethodnog iskustva i na osnovu zajedničkog dogovora, određujemo provobitni plan raspodele budžeta po platformama. Većina novih brendova se pored Google-a oglašava i na društvenim mrežama, te je isti budžet i raspoređen sa ciljem da donese najviše rezultata.

U narednom periodu, uglavnom od mesec dana, svi kanali oglašavanja, u ovom slučaju i budžeti Google reklamiranja se prate i koriguju na osnovu rezultata.

Praćenje analitike i optimizacija kampanja su veoma bitni kako bi povraćaj investicije bio što veći.

Cilj ovog testnog perioda je određivanje tačne raspodele budžeta po platformama, proizvodima ili uslugama i planiranje povećanja budžeta kako bi svaki kanal, u ovom slučaju Google reklame, mogle da budu najisplativije.