Od kakvog je značaja digitalni marketing u okviru kompanije?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
16/08/2021   /   0

Dok je tradicionalni marketing prisutan u obliku štampanih oglasa, telefonske komunikacije ili fizičkog marketinga, digitalni marketing se obavlja elektronski i online. To znači da postoji mnogo više potencijala za brendove da dođu do klijenata, uz korišćenje email-a, video sadržaja, društvenih mreža i pretraživača.