Šta je digitalni marketing?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
16/08/2021   /   0

Digitalni marketing obuhvata sve marketinške napore koje zahtevaju primenu elektronskih uređaja ili interneta. Firme koriste digitalne kanale kao što su pretraživači, društvene mreže, email i druge sajtove, kako bi se povezali sa postojećim i potencijalnim klijentima.