Šta je indeksiranje kod pretraživača?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
14/11/2021   /   0

Indeksiranje je proces kojim pretraživači organizuju informacije pre pretraživanja kako bi omogućili izuzetno brze odgovore na upite.


Pretraživanje ključnih reči i tema po pojedinačnim stranicama bio bi veoma spor proces za pretraživače da identifikuju relevantne informacije. Umesto toga, pretraživači (uključujući Google) koriste tehniku obrnutog indeksiranja.