Šta je knjiga brenda (knjiga grafičkih standarda)?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
20/05/2020   /   0

Knjiga brenda, odnosno knjiga brend identiteta sadrži smernice i glavne dizajn atribute nekog brenda.

Knjiga brenda može da sadrži sledeće elemente:

  1. Boje i smernice koriščenja boja
  2. Simbole i pravila korišćenja
  3. Rečenice, slogane i drugi tekstualni sadržaj koji može biti sastavni deo brenda
  4. Generalni izgled i pravila estetike koja se moraju pratiti
  5. Pravila prikaza slika i šta slike treba da sadrže
  6. Pravilno koriščenje logoa i kako ne treba koristiti isti
  7. Pravila brendinga vozila i štampanog materijala

Knjiga grafičkih standarda brenda može biti u štampanom formatu ili u digitalnom. Ono što je bitno je da svi članovi kreativnog odeljenja firme, moraju biti upoznati sa pravilima propisanim u ovoj knjizi jer time se obezbeđuje doslednost izgleda i osećaja brenda.

Primer:

Decembar je, uskoro će Nova Godina, na televiziji se emituje praznični program koji u jednom trenutnu biva prekinut reklamom u kojoj se pojavljuje sneg, porodica i uz veselu a prepoznatljivu pesmu i kamion na kojem naravno piše...Coca Cola. Pre nego što je i reklama uhvatila maha Vi ste već znali o kom brendu se radi...to je prepoznatljivost brenda o kojem pričamo.