Šta je Off-page SEO?

Nikola Kalincevic
Nikola Kalincevic
28/05/2020   /   0

Off-page SEO se odnosi na tehnike koje možete da iskoristite kako bi poboljšali poziciju vašeg sajta u rezultatima pretrage na pretraživačima. Mnogi ljudi povezuju Off-page SEO sa izgradnjom linkova (link building), ali to je samo jedan deo strategije.

U suštini, Off-page SEO se obavlja promotivnim metodama, van samog sajta, u cilju boljeg rangiranja.

Za razliku od On-page SEO-a, Off-page SEO se odnosi na aktivnosti van okvira sajta. Najbitnije aktivnosti ovog tipa su: Izgradnja linkova (Link Building) i Marketing na društvenim mrežama (Social Media Marketing).