Šta je On-page SEO?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
28/05/2020   /   0

On-page SEO podrazumeva primenu SEO taktika na samoj strani koju želite da optimizujete za pretraživače. Tu spadaju, kako obrada samog sadržaja, tako i HTML koda strane. Spoljašnji linkovi i drugi spoljašnji uticaji nisu deo On-page SEO optimizacije.