Šta je On-page SEO?

Creative Brackets
Creative Brackets
28/05/2020   /   0

On-page SEO podrazumeva primenu SEO taktika na samoj strani koju želite da optimizujete za pretraživače. Tu spadaju, kako obrada samog sadržaja, tako i HTML koda strane. Spoljašnji linkovi i drugi spoljašnji uticaji nisu deo On-page SEO optimizacije.