Zašto je digitalni marketing bitan?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
16/08/2021   /   0

Digitalni marketing će vam pomoći da doprete do brojnije publike, mnogo veće od one koju bi dobili korišćenjem tradicionalnih metoda i ciljanje tačno određene grupe ljudi koja će najverovatnije kupiti vaš proizvod ili platiti uslugu. Dodatno, često je dosta više troškovno efikasno od tradicionalnog oglašavanja i omogućava vam da merite uspeh na dnevnom nivou i menjate strategiju “u letu”.