Zašto je pristupačnost sajta (website accessibility) važna?

{ Creative Brackets }
{ Creative Brackets }
14/11/2021   /   0

Milioni ljudi širom sveta (61 milion samo u SAD) žive sa nekim fizičkim invaliditetom, a polovina njih su redovni korisnici interneta. To znači da postoje šanse da neke osobe u vašoj ciljnoj publici mogu imati oštećenja vida/fizičke sposobnosti i da ne mogu pristupiti internetu na klasičan način. Na primer, slepa osoba ne može da vidi vaš sajt. Umesto toga, on/ona mora da se osloni na čitač ekrana za shvatanje informacija koje vaš sajt nudi.


Na sličan način, osoba sa narušenim fizičkim sposobnostima ne može da koristi miš i/ili tastaturu, osoba sa oštećenjem sluha ne čuje, a neko sa poremećajima nedostatka pažnje ne može da se dugo fokusira na sajt.


Ukoliko vaš sajt nije lako dostupan za ove osobe, propustićete veliki deo potencijalnih posetilaca, a loša pristupačnost takođe dovodi do lošeg korisničkog iskustva, što je ključni faktor ako želite da se vaš sajt pojavi na dobroj poziciji pretrage.


Dakle, ulozi su veliki. Ne možete rizikovati da izgubite milione potencijalnih posetilaca. Zbog toga je pristupačnost ključna.