U kompaniji Creative Brackets, uspeh je deo naše DNK. Dok naši zaposleni dolaze sa različitim pozadinama, više smo nego motivisani željom da dostignemo svakodnevne ciljeve. Uspeh nas spaja!

Za sve uključene u poslovanje kompanije Creative Brackets, od naših partnera do naših praktikanata, uspeh predstavlja stvaranje pozitivnog uticaja – na naše klijente, naše zaposlene i društvo.

Evaluacija

Proces i faze


U toku evaluacione faze prijava, saznaćemo nešto više o vašoj pozadini, trenutnom nivou znanja i željenim ciljevima koje imate u planu za vreme trajanja zaposlenja.

Evaluacija prijave

Podnošenje vašeg CV-ja predstavlja prvi korak ka zaposlenju. Kada primimo vaš CV, potvrdićemo vam da li posedujemo sve neophodne informacije kako bi započeli proces ocene.

Upoznavanje

Biće vam zatraženo da napišete kratak uvod o sebi. Budite iskreni o svojim sposobnostima, profesionalnim ciljevima, očekivanjima i radnom iskustvu, ukoliko ga imate.

Praktični zadatak

Praktični zadatak predstavlja drugu fazu procesa i sada ste jedan korak bliže zaposlenju.

Test ličnosti

Odabir pravih osoba je težak zadatak za nas. Kako bi vas bolje upoznali, poslaćemo vam test ličnosti.

Online prisustvo

Naš posao je skoro završen. Proverićemo vaše naloge na društvenim mrežama, kao i vaš vebsajt, ukoliko gorenavedeno posedujete.

Konačni razgovor

Konačni razgovor biće održan u našim kancelarijama, pa ćete imati priliku da vidite naše okruženje.

Prijavite se!

Prijava za zaposlenje


Ukoliko imate pitanja za nas ili su vam neophodne dodatne informacije, kontaktirajte nas na careers@creative-brackets.com.

Lični podaci:

Prijava:Careers - Digital Agency - Creative Brackets
"Raditi sa profesionalcima različitih ličnosti, pozadina, obrazovanja i iskustva čini vas efikasnijim stručnjakom u svojoj oblasti."

- Dušan Jovanović / Community Manager
Careers - Digital Agency - Creative Brackets
"Najbolji aspekt marketinga je što možemo pratiti svaki korak i planirati poboljšanja na osnovu stvarnih podataka i rezultata."

- Bojan Krstić / Social Media Team Leader

Odlično mesto za početak!

Praksa


Počnite s nama

Razmišljate o zaposlenju?

Karijera


Saznajte više